Warsztaty Qigong’u “Wibrujące organy”

Screen Shot 2014-08-25 at 20.39.48 Screen Shot 2014-08-25 at 20.39.39

*Opłata rabatowa przysługuje posiadaczom Karty Rabatowej Przyjaciela Fundacji Dantian, Seniorom(65+) oraz Studentom. Osoby o statusie Donator-duo mogą zapłacić za dwie osoby 150% nominalnej stawki za uczestnictwo 1 osoby.

Opłaty za zajęcia należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto: Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 08124062181111001058278535.

Przy dokonywaniu opłat przelewem należy mieć do wglądu potwierdzenie dokonania przelewu (wersja papierowa lub elektroniczna)

Osoba, która nie jest w stanie opłacić pełnych opłat za płatne zajęcia/wydarzenia organizowane przez Fundację, może w całości lub częściowo być zwolniona z opłat. W takich przypadkach należy powiadomić wcześniej ustnie lub mailem organizatorów celem rejestracji i uzyskać ich akceptację.

PROGRAM

WIBRUJĄCE ORGANY – warsztaty uczące ćwiczeń polepszających funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Ćwiczenia wybrane ze skarbnicy systemów qigong’u (chi kungu): Ba Duan Jin (Osiem Kawałków Brokatu), Zhan Zhuang (Stojąc jak Drzewo), Wu Qin Xi (Ćwiczenia Pięciu Zwierząt), Liu Zi Jue (Sześć Leczących Dźwięków). Prowadzi Jan Gliński (Fundacja Dantian).

Poniedziałek 08.09, godz. 18.00, sesja 1 z 6: Płuca + organ stowarzyszony (jelito grube).

Poniedziałek 15.09, godz. 18.00, sesja 2 z 6: Nerki + organ stowarzyszony (pęcherz moczowy).

Poniedziałek 22.09, godz. 18.00, sesja 3 z 6: Wątroba + organ stowarzyszony (woreczek żółciowy).

Poniedziałek 29.09, godz. 18.00, sesja 4 z 6: Serce + organ stowarzyszony (jelito cienkie)).

Poniedziałek 06.10, godz. 18.00, sesja 5 z 6: Śledziona + organy stowarzyszone (trzustka, żołądek).

Poniedziałek 13.10, godz. 18.00, sesja 6 z 6: „Potrójny ogrzewacz”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s