Fundacja Dantian

INFORMACJE OGÓLNE 

LOGO_FUNDACJA_DANTIAN

Nasza Fundacja Dantian została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 maja 2014 roku (numer KRS: 0000507403). Strona internetowa Fundacji http://www.fundacjadantian.com jest w przygotowaniu.

Zgodnie ze statutem „Celami Fundacji są:

  1. Promocja zdrowego trybu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji quan (tai chi chuan), qigong (chi kung) czy japońskie sztuki walki.
  2. Realizowanie programów zapobiegających niepełnosprawności i przywracających sprawność psychofizyczną.
  3. Realizowanie programów zapobiegających pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne (bezrobotni, w depresji, itp.).

W ciągu ostatnich miesięcy, Fundacja Dantian zorganizowała – samodzielnie i we współpracy z partnerami – szereg warsztatów i cyklicznych treningów, takich jak poranne ćwiczenia na bazie qigong’u w parku łazienkowskim („Poćwicz z nami”), weekendowe treningi taiji quan w Parku Skaryszewskim („Taiji quan w Skaryszaku”), czy też sierpniowe warsztaty różnych form qigong’u w ramach Festiwalu Lampionów w Łazienkach Królewskich („Zaczerpnij zdrowia w Łazienkach”). Wszystkie te wydarzenia były ogólnodostępne i bezpłatne, ciesząc się dużym zainteresowaniem.

Począwszy od września 2014, Fundacja Dantian organizuje kolejny cykl bezpłatnych i odpłatnych kursów i warsztatów taiji quan i qigong’u. Informacja o miejscu zajęć i terminach zostanie podana oddzielnie.

PRZYJACIELE I PARTNERZY FUNDACJI DANTIAN

Jak każda organizacja tego typu, również Fundacja Dantian pozyskuje środki na swoją działalność głównie od darczyńców. Z kolei współpraca z partnerami pozwala Fundacji na efektywniejsze wykorzystanie tych środków i zwiększenie obszaru oddziaływania w realizacji celów statutowych. Fundacja nadała więc specjalny status donatorom i partnerom, zdefiniowanych jak następuje.

Przyjaciele Fundacji Dantian – nieformalna społeczność osób fizycznych i prawnych, wspierających realizację celów Fundacji. Wsparcie może przyjąć dwie główne formy: finansową oraz w naturze (przede wszystkim wolontariat).

Każda osoba, fizyczna lub prawna, która wyrazi słownie lub pisemnie wolę dołączenia do Przyjaciół Fundacji Dantian, po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji, otrzymuje status Przyjaciela Fundacji Dantian oraz identyfikator potwierdzający ten status.

Partnerzy Fundacji Dantian – osoby prawne, współpracujące regularnie z Fundacją Dantian w realizacji wspólnych przedsięwzięć, mogą za obopólną zgodą uzyskać status Partnera Fundacji Dantian. Obecnie partnerami Fundacji Dantian są Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Klasyfikacja Przyjaciół Fundacji Dantian

Screen Shot 2014-08-24 at 22.43.01*Donacja wpłacona do końca 2014 roku jest liczona jako donacja za lata 2014 – 2015.

Donacje należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto : Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 85124062181111001058278216.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, iż fundacje mogą starać się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego dopiero po dwóch latach nieprzerwanej działalności, Fundacja Dantian, założona w połowie 2014r., nie kwalifikuje się obecnie do przyjmowania wpłat z 1% podatku dochodowego.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Fundacja organizuje szkolenia i różne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, bezpłatne bądź odpłatne dla uczestników. Zgodnie ze statutem, jakiekolwiek dochody Fundacji Dantian są w całości przekazywane na realizację jej celów statutowych.Screen Shot 2014-08-24 at 22.47.00

*Opłata rabatowa przysługuje posiadaczom Karty Rabatowej Przyjaciela Fundacji Dantian, Seniorom(65+) oraz Studentom. Osoby o statusie Donator-duo mogą zapłacić za dwie osoby 150% nominalnej stawki za uczestnictwo 1 osoby.

Opłaty za zajęcia należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto: Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 08124062181111001058278535.

Zajęcia płatne z góry powinny być opłacone do 10-go każdego miesiąca. Przy dokonywaniu opłat przelewem należy mieć do wglądu potwierdzenie dokonania przelewu (wersja papierowa lub elektroniczna)

W przypadku zawieszenia zajęć na okresy świąteczne lub z innych powodów, opłaty miesięczne zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Osoba, która nie jest w stanie opłacić pełnych opłat za płatne zajęcia/wydarzenia organizowane przez Fundację, może w całości lub częściowo być zwolniona z opłat. W takich przypadkach należy powiadomić wcześniej ustnie lub mailem organizatorów celem rejestracji i uzyskać ich akceptację.

One thought on “Fundacja Dantian

  1. Pingback: Qi Gong – trening dla zdrowia | Tai Chi po polsku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s